บริษัท เพอร์เฟ็ค เฮ้าส์ ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด

ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 โดยสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 444/30 หมู่ที่ 10 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 เดิมชื่อ บริษัท ควอลิตี้ เชียงใหม่โฮม จำกัด แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวคิดในการออกแบบ และก่อสร้างบ้านที่สมบูรณ์แบบ โดยมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุด แก่ลูกค้าทุกท่าน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพอร์เฟ็ค เฮ้าส์ ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา

Years
Experience